ÅTERVINNING

Nya Hus i Sverige

Sergeantstigen 5

 

645 33 Strängnäs

info@nyahus.com

 

0793-400154

 

Genom innovativa och kostnadseffektiva lösningar återvinner vi och förädlar vi avfall från samtliga branscher i näringslivet, sjukvård och kommuner.

När du väljer oss får du en nära och engagerad partner med lokal kompetens. Vårt mål är att erbjuda dig de effektivaste lösningarna ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv.