Loftstege

Loftstege

Mått

Båda modellerna tillverkas alltid med samma mått, men den läpmar sig för olika höjder.

I tabellen finns utrymmet som trappan kräver med olika våningshöjder.

Loftstege är en rak trappa som lämpar sig till ställen där det inte finns mycket rum för trappan.

Den kan t.ex. användas som en trappa till loftet eller som en trappa på sommarstugan.

Trappan kan tillverkas av alla träslag som finns i vårt sortiment. Även färgsättningen kan väljas fritt från vårt sortiment.

Det finns två modeller, 13 steghöjder och 14 steghöjder. Noggrannare mått finns i tabellen nedan.

Nya Hus i Sverige

Sergeantstigen 5

 

645 33 Strängnäs

info@nyahus.com

 

0793-400154