Måttsättning & Konstruktion

Måttsättning & Konstruktion

Trappans måttsättning påverkas av ikraftvarande byggnadsbestämmelser, trappans omgivning och även kundens egna önskemål.

Utrymmet som en bra trappa kräver behöver beaktas i ett tidigt skede i byggprojektet. Därför lönar det sig att kontakta Westwood redan i god tid.

 

För att kunna välja en bekväm och fungerande trappa krävs kännedom av trappteknikens grunder och förståelse av trappterminologin. Vi vill hjälpa dig att komma igång med planeringen. Du kan ta de första stegen genom att bekanta dig med nedanstående dokument. Välkommen till en intressant värld av trappor!

Nya Hus i Sverige

Sergeantstigen 5

 

645 33 Strängnäs

info@nyahus.com

 

0793-400154